Thursday, May 4, 2017

Dandelion

t's better than a plant that gives wishes when you puff its fluff? A plant that provides health benefits! Dandelion is an excellent food and medicine!

Dandelion is most often thought of as a pesky weed that likes to take over our lawns and gardens. They overwhelm meadows, soccer fields, and are the bane of golf courses. They even pop up in cracked sidewalks and pavement. Dandelion is invasive and pervasive. Lucky for us, it's also an excellent food and herbal medicine that anyone can find, grow, and put to use.
Dandelion is a very rich source of beta-carotene which we convert into vitamin A. This flowering plant is also rich in vitamin C, fiber, potassium, iron, calcium, magnesium, zinc, and phosphorus. It's a good place to get B complex vitamins, trace minerals, organic sodium, and even some vitamin D too. Dandelion also contains protein, more than spinach. It has been eaten for thousands of years as a food and as a medicine to treat anemia, scurvy, skin problems, blood disorders, and depression.
If you collect them wild, try to choose ones you know have not been subjected to pesticides, fertilizers, and other chemicals. The ones in your lawn are not usually the best. Pick them instead from a mountain meadow or abandoned lot. Seeds can be bought or you can gather them from the familiar puff balls you see each summer. Seeds grow readily in your garden, planter boxes, or pots. Dandelion leaves can also be found fresh in some health food markets or as a freeze-dried herb. Dandelion tea, capsules, and tinctures are also available.

Digestive Aid

Dandelion acts as a mild laxative that promotes digestion, stimulates appetite, and balances the natural and beneficial bacteria in the intestines. It can increase the release of stomach acid and bile to aid digestion, especially of fats.

Kidney

This weed-like superfood is a diuretic that helps the kidneys clear out waste, salt, and excess water by increasing urine production. In French it is called pissenlit, which translates roughly to “wet the bed.” This inhibits microbial growth in the urinary system too. Dandelion also replaces some of the potassium lost in the process.

Liver

Dandelion has been shown to improve liver function by removing toxins and reestablishing hydration and electrolyte balance. It also increases the release of bile.

Antioxidants

Every part of the dandelion plant is rich in antioxidants that prevent free-radical damage to cells and DNA, slowing down the aging process in our cells. It is rich in vitamin C and vitamin A as beta-carotene and increases the liver's production of superoxide dismutase.

dandelion_picCancer

The ability to combat cancer is not a claim made lightly, but dandelion seems to show promise in study after study after study. Dandelion may slow cancer's growth and prevent it from spreading. The leaves are especially rich in the antioxidants and phytonutrients that combat cancer.

Diabetes

Recent animal studies show dandelion helps regulate blood sugar and insulin levels. Most of this is done through its ability to control lipid levels.

High Blood Pressure

As a diuretic, dandelion increases urination which then lowers blood pressure. The fiber and potassium in dandelion also help regulate blood pressure.

Cholesterol

Animal studies have shown how dandelion lowers and controls cholesterol levels while improving cholesterol ratios by raising HDL.

Gallbladder

Dandelion increases bile production and reduces inflammation to help with gallbladder problems and blockages.

Inflammation

Dandelion contains essential fatty acids, antioxidants, and phytonutrients that all reduce inflammation throughout the body. This can relieve pain and swelling.

Immune System

Studies also show that dandelion boosts immune function and fights off microbes and fungi.
Dandelion leaves, flowers, and roots are all edible. They have a slightly bitter flavor that can be minimized by harvesting them in the fall or spring. The young leaves are tenderer and less bitter, making a great addition to raw salads. Cooking dandelion cuts the bitter flavor of both the leaves and the roots.
Dandelion is generally considered safe in food and medicinal levels. Some people may have allergic reactions to dandelion. Anyone with an allergy to ragweed, chrysanthemum, marigold, chamomile, yarrow, or daisy should avoid dandelion, and anyone pregnant, nursing, or taking prescription drugs should talk to a health care professional before adding something new to their diet.


Thursday, April 6, 2017

Thơ: Rabbouni-HBTT


RABBOUNI

(John 20:16)

 
    Thầy đi mở lối thiên đường

Cho con được thấy ánh dương bởi trời

    Mộ xưa còn dấu chân người

Tiếng ai sửng sốt "Thầy ơi!"  diệu dàng

    Rabbouni mãi âm vang

Giục lòng con nhớ chuyện ngàn năm qua...    Maria ngày ấy thiết tha

Mới vừa tảng sáng đã ra thăm mồ

    Lòng buồn, lệ vẫn chưa khô

Tiếng Thầy thân thiết khiến cô ngỡ ngàng

    Nắng mai hôm ấy chói chang

Mở ra một cõi hân hoan đất trời

    Từ trong cái chết đời đời

Đức Ki-tô đã rạng ngời phục sinh

    Từ trong ánh sáng bình minh

Thầy đi mở lối trường sinh vĩnh hằng

    Bao nhiêu thế lực thù hằn

Đều quy phục dưới bệ chân của Thầy

    Rabbouni! Rabbouni!

Hồn cô tha thiết gọi Thầy, Thầy ơi!    Rabbouni! Rabbouni!

    Thầy là nẻo chính con đi

Thầy là hạnh phúc muôn đời cho con

    Hồn con rạng rỡ hân hoan

  Môi con vui sướng ca khen tình trời!

                                            ALLELUIA!
                                            ALLELUIA!
                                            ALLELUIA!

 HBTT/Vũ Thuỷ

Mến gởi cả nhà, và đặc biệt chị Vũ Thuỷ thưởng thức dọng đọc truyền cảm của chị Lê_Anh, và cám ơn út Hiền đệm nhạc cho bài thơ "Rabbouni"


Thơ: Chúa Hiện Hữu-HBTT

Saturday, March 4, 2017

Mộc Lan Hỡi Mộc Lan

Mộc Lan Hỡi Mộc Lan
Mộc Lan gió thổi cánh hoa rơi
Cám dỗ rình rập vô nghỉ ngơi
Hồn ơi! Xin hãy luôn tỉnh thức
Bóng đen khéo léo ưa gọi mời.

Mộc Lan gọi mời hãy suy ngẫm
Tưởng rằng nắng ấm Xuân đến nơi
Ai ngờ gió lạnh hoa tê tái
Ôi tiếc Mộc Lan thiếu đợi chờ.

Thập Giá đời mình hãy phấn đấu
Thập Giá xã hội lắm thương đau
Thập Giá cộng đoàn trong phục vụ
 
Thập Giá gia đình tràn chén đắng.

Thập Giá theo ta như bóng với hình
Cám dỗ theo ta như hình với bóng
Nó mãnh liệt hiện hữu ở trên đời
Hãy bám níu, nhớ Lời Hằng Sống.
 

Hoa Bên Thập Tự3/4/2017Sunday, January 15, 2017
Cha Anthony Bannon Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (Legionaries of Chirst) Kể lại câu chuyện cảm động của bé Audrey. HBTT xin viết lại thành bài thơ này.

Cô bé Âu_Đình
Tính tình vui vẻ!

Lúc bé lên ba
Cùng với mẹ Cha
Viếng thăm Thánh Nữ
Tên Tê-rê-sa
Hớn hở bé nói
"Mai mốt lớn lên
Con làm ma-soeur
Tu trong Dòng Kín."

Kể từ ngày đó
Bé luôn tỏ lộ
Lòng yêu mến Chúa!

Khi lên bảy tuổi
Âu-Đình bệnh nặng
Cả nhà hiến máu
Anh trai hiến tủy
Kết quả không thành. 
Mặc dù xanh xao
Bé vẫn mỉm cười. . .

Âu-Đình thủ thỉ
"Cám ơn Chúa trời
Ý Ngài thể hiện."

Nằm trong bệnh viện
Cô bé cầu nguyện
Xem Lễ Ti-vi
Âu-Đình giải thích
Thánh Lễ là gì
Cho ông bác sĩ. 

Sau cuộc giải phẫu
Bé phải tập đi
Khó nhọc từng bước
Nhưng em bắt trước
Gương Tê-rê-sa
Bước đi nguyện cầu
Cho các thừa sai
Và cho ơn gọi. . .

Giờ phút cuối cùng
Cô bé được tin
Một chàng thanh niên
Nhờ cô cầu nguyện
Đã vào dòng tu.
Âu-Đình thanh thản:
"Ồ, vậy bây giờ
Con nghỉ bình an." 

"Vào Lễ Đức Mẹ Trinh Vương ngày 22/08/1991, bé đã sinh vào cõi vĩnh hằng."  Bé chỉ tròn tám tuổi, lời cúi của bé là "Chúa con ơi, xin giữ gìn con." 
Audrey đã dâng niềm vui và hy vọng cũng như những đau khổ của bé và mọi sự để cầu nguyện cho ơn gọi.  Bây giờ ở Cheshire
là một bằng chứng sống động gần 200 thanh niên từ khắp nơi trong nước đang tu học tại đây để trở thành Linh Mục.
Xin tạ ơn chúa và bé thánh tí hon.